Září 2009

12. Invaze

30. září 2009 v 18:40 | Scuroen |  SC; Learning about the Earth
Nemám vůbec čas. Dnes jsem byla ve škole devět hodin. Připadá mi, že se mě škola vymačkává nápady a inspiraci. Ale i přes tyto kruté podmínky, těžké překážky a nepřízeň okolí, jsem si našla čas a náladu na to, abych napsala další kapitolu příběhu, do kterého jsem se sama zamilovala- nevím totiž o nikom, kdo by to rád četl (krom Peetry, ale nevim nevim, jestli se jí to i líbí xD). Jiný důvod k psaní tedy nemám. Prostě to chci dopsat!


Kapitola 1 - Oheň - Part 6

24. září 2009 v 19:55 | ElfMaya |  KAP - Šest Elementů

Drázy Páni a Dámové XD... Toto je konec... Ale jenom první kapitoly. Touto částí se prozatím rozlučme s naším milovaným Enzanem. Nechť jeho duše odpočívá v pokoji ... prozatím.

V příští části započneme s novým příběhem, kde se setkáme s Insam budoucím duchem živlu vody.

Přeji příjmné počtení. A prosím KOMENTUJTE!!!!!

Papíry, papíry a zase papíry

22. září 2009 v 13:00 | Scuroen |  SC; Něco, něco a něco jiného
Volné pokračování trilogie "Něco, něco a něco jiného" xD
Ps: Ten obrázek jsem kreslila já! xD

11. Plán B!

18. září 2009 v 18:05 | Scuroen |  SC; Learning about the Earth
Ijjnisorusch je onen typ osobnosti, která neustále padá, shazovaná nepříznivými proudy života, ale oproti tomu má vždy dost síly a odhodlání se postavit a pokračovat v cestě. Zu-gu Ho je osobnost úplně opačná. Místo, aby životem proplouval, pluje si vklidu v loďce. Ale nyní se vrhá po hlavě do silného proudu a po vzoru Ijjniso zdolává vlny... ale k Ijjnisoruschově nelibosti, plave opačným směrem.

Kapitola 1 - Oheň - Part 5

18. září 2009 v 13:00 | ElfMaya |  KAP - Šest Elementů
Tožte děcka, připravte si kapesníky. Bohužel tato část je smutňounká. A být vámy tak ty použité hadry vyperu a schovám na další použití.

Takže abych to upřesnila. Toto je předposlední část, a to znamená, že se budeme prozatím loučit s naším Enzanem. Ale Teď ještě ne.


8. Sewla

17. září 2009 v 12:00 | Scuroen |  SC; Stone and water
Kolem zmateně pobíhali lidé, ve Vulku zavládl jeden velký chaos. Harry se zastavil a otočil se. Jeho zavalitá postava byla vidět široko daleko. ,,Neříkal jsem ti, ať za mnou nechodíš??" zavolal za sebe.
Z úkrytu vylezl hubený chlapec v černém plášti. ,,Nemůžu za to! Bál jsem se sám!" Norim se na něj rychle nalepil. ,,Řekl jsem si, že pudu raděj s tebou!"
,,Na to zapomeň!" zamítl Harry. Kolem nich proběhli křičící lidé. Opodál hořel dům. Harry tušil, že takhle bude za chvíli celý Vulk v plamenech, protože většina domů byla ze dřeva. Ozývali se rány a řev. Harry hmátl do davu a zastavil malou hubenou dívku s proutěným košíkem. ,,Co se tady děje!?" zařval, aby přehlušil hluk davu.
Dívka se pokusila vytrhnout, ale když dospěla k názoru, že to z Harryho sevření asi nepůjde, raději mluvila: ,,Jak to mám vědět!? Utíkám s ostatníma!"
,,Dám ti dva zlaté!" ozval se Norim.
Dívka se okamžitě usmála. ,,Tak to je jiná! Něco je u jižních hradeb... teda bylo. Teď už je to všude! Měli by jsme zdrhnout s ostatníma!" Harry dívku pustil a vydal se proti davu. ,,Hej! Tam je to nebezpečný!" varovala ho dívka.

Sephiroth 2 - Part 3

17. září 2009 v 11:40 | Scuroen (Zveřejnila:Maya) |  SC; Sephiroth 2
"Heh, pořád myslíš, že je to dobrej nápad?" zeptala se Tifa, hledíc na pár ninjů, co se netvářili moc přátelsky.
Sephi ji popadl za ruku a táhl uličkou. ,,Ovšem... tvý rodiče jsou rádi že nás vidí!" Sephi jim s úsměvem za mával. Při zvednutí jeho ruky, polovina diváků raději utekla.
Tsunade a Orochimaru se zaskočeně dívali před sebe, na toho velkého tříbrovlasého okřídleného chlápka. Tsunade rozpačitě zamávala. ,,Kdo to proboha je?" šeptl Orochimaru, bledší než obvykle a to je co říct.

7. Lyberti

16. září 2009 v 10:00 | Scuroen |  SC; Stone and water
Kolem ramen si držela černý plášť. Ulice byl ztichlá, vylidněná a páchla močí a špínou. Ze země sebrala košík, zakrytý hrubím šedým plátnem. Nemusí každý vidět, co nese. Vydala se spletí ulic, směrem k východní bráně Hisri. Občas k ní vítr donesl vzuky pláče, křik nebo smích. Všechno brzo zaniklo v hluku vody. Přešla po mostě nad řekou, která protékala středem města. Přes náměstí s pranýřem, kolem velkých kamenných domů. Z jedné z ulic, které míjela, zaslechla křik. Byl zoufalý, dívčí. A plný hrůzy. Když si chlap bral holku na noc až příliž brutálně, ječely jinak. Dokonce i když ji pak řezal, byl to jiný křik. Majitelka toho křiku zřejmě znala všechna ryzika, věděla, že ji v noci mohou zabít, jako všechny ostatní. Ale teď se jí zřejmě stalo něco, na co nebyla připravená a nevěděla, jak se bránit. Zastavila se. Nejdřív se jí to chtělo prostě přejít, zachraňování těhle holek nebyla její práce. Křik zesílil a rozeznala i nějaké zvuky. Jenom tu dívku. Obvykle slyšela i tlumené nadávky a rány, ale teď to nebyly žádné rány a kdokoliv jí právě něco dělal, byl úplně potichu. Povzdechla si a vešla do přítmí uličky.

Part 11 - SQUALLL A ČOKOLÁDA

15. září 2009 v 15:00 | Scuroen (Zveřejnila:Maya) |  SC; MeziFinal
,,No jo, ale kde to vlastně jsme?" Squall se rozhlížel kolem.
,,Řek bych, že v ráji..." Zell omámeně ukázal na ztuhlou čokoládovou zmrzlinu pod sebou.
,,Tohle je MeziFinal!" opravil ho Seph.
Squall seskočil z kopce zmrzliny dolů k ostatním. ,,Kdo jste?"
,,A kdo seš ty?" zeptal se Cloud.
,,Já jsem SeeD Squall Leonheart!" odpověděl hrdě Squall.

6. Reiyo

14. září 2009 v 10:00 | Scuroen |  SC; Stone and water
,,Reiyo! Reiyo!" Převalil se na druhý bok. ,,Reiyo!"
Nad hlavou se mu rozvítila petrolejka. Pootevřel oči. ,,Co je?"
,,Zloděj!" zašeptala Robin.
,,Kde?" Reiyo si protřel oči a posadil se.
,,Slyšela jsem ránu! Určitě je dole!" odpověděla Robin a vylezla z postele. ,,Musíme ho chytit!"
,,Rob, dneska jsem měl přesčas a jsem unavený... vážně ho musíme chytit?" Zahalila se do bílého kimona a vydala se ke dveřím. ,,Počkej! Co chceš dělat!?" okřikl ji.
,,Když tam nepůjdeš ty, pudu tam já!" Robin zmizela ve tmě na chodbě.

Zanadával a vylezl z postele. Ze stolu vedle sebral dýku a přehodil přes sebe svoje kimono. Do druhé ruky popadl lampu.